MDDP Akademia Biznesu > Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

DANE PODSTAWOWE

Sprawdź dokładnie numer PESEL!

KRYTERIA FORMALNE

Oświadczam, że:


DANE KONTAKTOWE

Miejsce zamieszkania - zgodnie z art.25 k.c. miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu


Zgłoszenie specyficznych potrzeb


Preferowane kierunki i formy kształcenia

prosimy wpisać tematykę/tytuł kursu i/lub numer karty usługi - można wpisać kilka propozycji