Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych > Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DANE PODSTAWOWE

Sprawdź dokładnie numer PESEL! W przypadku jego braku wpisz numer paszportu.

KRYTERIA FORMALNE

Oświadczam, że:


MIEJSCE ZAMIESZKANIA

w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego - miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu


Zgłoszenie specyficznych potrzeb


Wstępna propozycja usługi kształcenia

Prosimy wpisać tematykę/tytuł kursu i/lub numer karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych