Czternasta runda naboru w trakcie

07.07.2021

Szanowni Państwo,

Aktualnie trwa 14. runda przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie.

Potrwa ona do dnia 06.08.2021.

Osoby, które w tym czasie prześlą poprawne zgłoszenie i spełnią wymogi formalne, zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie.
W pierwszym etapie będą mogły przystąpić do doradztwa edukacyjno-zawodowego, które pozwoli na jak najlepsze dopasowanie wybranej usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

Zachęcamy do wypełniania Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego